Mac-talla

Titres Populaires

Pré-écoute du titreNom du titreDurée du titrePrix/Lien d'achat

Griogal Cridhe (Beloved Gregor)

de Mairidh Gaol Is Ceol

4:24

Ailein Duinn (Brown Haired Alan)

de Mairidh Gaol Is Ceol

5:17

Puirt-a-beul (Mouth Music) (Dhfhaibhainn sgiobalta/Fhuair mi nead a ghurra-gug/Fear a bhios fada gun phosadh/Ruidhlich na coillich dhubha)

de Mairidh Gaol Is Ceol

4:01

Togail Curs air Leodhas (Setting A Course For Lewis)

de Mairidh Gaol Is Ceol

3:34

A Chailin Aluinn (The Beautiful Girl)

de Mairidh Gaol Is Ceol

4:09

Albums

Mac-talla - Mairidh Gaol Is Ceol